Cặp laptop mở rộng

  • 252,000₫ 280,000₫

  • Cặp laptop Vaio, Samsonite to và rộng, có ngăn mở rộng - khi cần có thể đựng nhiều đồ!, vừa laptop 14' đến 15.6'  xem ảnh sau! là mẫu túi siêu bền dành cho công

Thông tin sản phẩm

Cặp laptop to và rộng, có ngăn mở rộng - khi cần có thể đựng nhiều đồ!, vừa laptop 14' đến 15.6'  xem ảnh sau! là mẫu túi siêu bền dành cho công sở, Kỹ thuật cần đựng nhiều đồ.
Đây là mẫu túi có khóa kéo ngăn mở rộng tốt nhất hiện nay.
Bình luận