Cặp laptop hãng Hp asus acer....

  • 70,000₫

  • Cặp laptop các hãng  Cặp laptop đựng vừa laptop 14 - 16 inch: Cặp hãng hiệu Vaio, HP, Dell, Toshiba, Acer, Lenovo, Asus … Cặp dày dặn chắc chắn, có ngăn chống s

Thông tin sản phẩm

Cặp laptop các hãng 

Cặp laptop đựng vừa laptop 14 - 16 inch: Cặp hãng hiệu Vaio, HP, Dell, Toshiba, Acer, Lenovo, Asus … Cặp dày dặn chắc chắn, có ngăn chống sốc chuyên dụng đựng laptop. dưới đây là mấy ảnh ví dụ ( ảnh thực tế có thể khác ít nhiều tùy thuộc từng đợt nhập cặp về! ) 
- Giá: 70.000 đ



Bình luận