Bao da iPad Air Rock Excel

  • 190,000₫

  • Bao da iPad Air Rock Excel Series Series mới nhất của Rock dành cho iPad Air  Có lót trong bằng vải canvas ca rô vừa nhã vừa sạch, nhìn thấy ca rô này là yêu lu

Thông tin sản phẩm

Bao da iPad Air Rock Excel Series Series

mới nhất của Rock dành cho iPad Air  Có lót trong bằng vải canvas ca rô vừa nhã vừa sạch, nhìn thấy ca rô này là yêu luôn cái bao da. Loại này có gài hít nam châm chắc chắn, quăng iPad vào giỏ lổm xổm không sỡ trầy màn hình do bung nắp bao da. Giá: 190.000 đ 

Bình luận